Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Başvurusuna İlişkin Duyuru , 03.02.2016

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve dövizle askerlik ücreti yasadaki şartları sağlayan yükümlüler için 6000 Avro’dan 1000 Avro’ya düşmüştür.

Sözkonusu değişiklikler özetle aşağıda sunulmaktadır.

- Dövizle askerlik ücreti için ödenmesi gereken meblağ 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiştir.

- Sözkonusu bedelin taksitle ödenmesi mümkün değildir,
peşin ödenmesi gerekmektedir.

- Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce eski mevzuat gereğince 1000 Avro veya daha fazla ücret ödemiş vatandaşlarımız askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır.

- Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi olacaktır.

- 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurduğu halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadığı için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan vatandaşlarımız da 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmak suretiyle durumlarını
belgelendirmeleri ve sonrasında başvurularının kabulüyle 1000 Avro'yu peşin
olarak ödeyerek yeni kanundan yararlanabilecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.