Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yeminli Tercümanlık Duyurusu , 13.11.2015

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96. maddesindeki esaslar doğrultusunda, Dış Temsilciliklerimizde tercümana başvurulmasını gerektiren durumlarda (bir konsolosluk işlemi sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili olarak) görevlendirilecek tercümanları belirleme yetkisi Dış Temsilciliklerimize aittir.

İlgili yönetmelik, Noterin (Konsolosun), çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla veya hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde tespitini öngörmektedir.

Bu bağlamda, bir konsolosluk işlemi sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili olarak görev bölgemizde çevirmene başvurulmasını gerektirecek durumlarda tercüme işlemlerini yapabilecek kişilere yeminli tercümanlık yetkisi verilmesi üzerine bir çalışma yürütülmektedir.

Bu itibarla, yeminli tercümanlık yetkisi için müracaat edecek kişilerin, dilekçe, diploma, sertifika vb. belgeleriyle birlikte 4 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00'ya kadar şahsen veya e-posta (consulate.kazan@mfa.gov.tr) yoluyla Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. Bundan böyle, daha önce verilen yeminli tercümanlık yetkileri iptal edilerek, yetki veren konsolos değişikliğinde yemin işlemi yenileneceğinden, yeminli tercüman listesinde yer alan kişilerin de yeniden başvuru yapması gerekecektir.

Noterlik Kanunu’nun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince yeminli tercümana verilecek yemin tutanağı, başka bir noterlikte, başka bir mercide veya başka bir Dış Temsilciliğimizde kullanılabilecek “yeminli tercümanlık belgesi” niteliğinde değildir.

Saygıyla duyurulur.