Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kara Taşıtları - Yönetmelik Değişikliği , 23.10.2015

07 Ekim 2009 tarih ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları belirli şartları taşımaları durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye’de kalabilmektedir.

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde Türkiye'ye getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izninin süresinin 6 aydan 24 aya çıkarılması uygun görülmüştür.

Yapılan bu düzenleme ile Türkiye'ye geçici olarak götürülen özel kullanıma mahsus taşıtlar 24 ay süreyle Türkiye’de kalabilecektir.

Saygıyla duyurulur.