Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gümrük Kapıları Yolcu İşlemlerine İlişkin Duyuru , 21.05.2015

1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkartılmış olan 2012/11 sayılı “Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ” uyarınca yolcu beraberi getirilen gıda maddelerinin ülkemize girişi yasaktır.

Yolcu beraberi yurda girişi mümkün olmayan orijinal ambalajlı veya ambalajsız gıda maddeleri (peynir, konserve, et, çikolata, çay, bal, şekerleme ürünleri vb.) bozulabilir nitelikte olmaları nedeniyle, yolcu beraberi eşya ambarlarına alınamamaktadır.

Bu tür gıda maddelerini getiren yolcular hakkında gümrük idarelerimizce ilgili Tebliğ hükümleri doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

2. Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak taşıt ithal edebilmek için yurtdışında yerleşik olmanız gerekmektedir. Kişinin bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir ve turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkündür.

Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 6 aydır (180 gün)

Gümrük Müdürlüklerinde, Emniyet birimine ait POLNET sistemi ile entegreli olarak EGM Yolcu Sorgulama Programı kullanılmaya başlanıldığından, yolcuların pasaport kayıtlarındaki giriş-çıkış bilgilerine anlık ulaşılabilmekte, araç getirme hususunda hak sahibi olmadığı anlaşılan kişiler anlık olarak tespit edilebilmektedir.

Saygıyla duyurulur.