Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Rf Çalışma Mevzuatıyla İlgili Olarak Yürürlüğe Giren Bazı Yeni Düzenlemeler Hakkında Duyuru , 09.02.2015

1) Başkonsolosluğumuzun görüştüğü Federal Göç Servisi yetkililerinin RF çalışma mevzuatıyla ilgili olarak yürürlüğe giren bazı yeni düzenlemeler hakkında verdikleri bilgiler özetle aşağıda sunulmaktadır.

2) Çalışma Patenti

Çalışma patenti  uygulaması ülkemizden RF'ye çalışmak üzere gelecek vatandaşlarımızı kapsamamaktadır.

Sözkonusu uygulama, Rusya’ya vizesiz giriş yapma hakkına sahip Özbekistan, Tacikistan, Moldova ve Ukrayna vatandaşları için geçerlidir.

Çalışma İzni ve Vizesi

Türk vatandaşlarının geçmişte olduğu gibi çalışma izni/vizesi alması gerekmektedir. Çalışma izni ve vizesi alma aşamalarında bir değişiklik yapılmamıştır. Çalışma izni başvurusu 10 iş gününde neticelenmektedir. Çalışma izninin alınmasının ardından RF'nin Türkiye'deki Temsilciliklerinden çalışma vizesi için başvuru yapılmalıdır.

Kota uygulaması

Geçmişteki uygulama aynen devam etmektedir. Firmaların bir sonraki yıl için talep ettikleri kota başvurularını Federal Göç Servisi'ne her yıl Mayıs ayına kadar  yapmaları gerekmektedir. Başvurular Tataristan Çalışma ve İstihdam Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Federal Göç Servisi ve Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onay için merkezi yönetime gönderilmektedir.

Rusça sınav sertifikası

RF'ye çalışmak üzere gelen herkesin Rusça, tarih ve temel kanunlar hakkında yapılacak testi geçmeleri gerekmektedir.Yüksek kalifiyeli uzmanlar Rusça sınavından muaftır. Sınava birden fazla kez girmek mümkündür.

Rusya genelinde sınava giriş ücreti 4.900 Ruble olarak belirlenmiştir.

Tataristan’da bazı Enstitüler sınava yönelik kurslar düzenlemeye başlamıştır.

Çalışma izni/vizesi ve sınav sertifikasının 30 gün içerisinde Federal Göç Servisi'ne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak Federal Göç Servisinin internet sitesinden http://ufms.tatarstan.ru/ bilgi almak mümkündür.

3) RF Göç Servisi yetkilileri arzu edildiği takdirde Tataristan'da faaliyet gösteren Türk firmalarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı tertipleyebileceklerini ifade etmişlerdir.

Bu çerçevede sözkonusu bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen firma temsilcilerinin 12 Şubat 2015 tarihine kadar kazan@ekonomi.gov.tr adresine bildirimde bulunmaları rica olunur.