Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Görev Bölgemizde İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yönelik Duyurular V / Yabancı Plakalı Araçlarla Türkiye’ye Giriş Yapacak Vatandaşlarımızın Bilmesi Gereken Hususlar , 09.02.2015

Görev Bölgemizde İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yönelik Duyurular V / Yabancı Plakalı Araçlarla Türkiye’ye Giriş Yapacak Vatandaşlarımızın Bilmesi Gereken Hususlar 

Turistik kolaylıklar kapsamından yurtdışından geçici olarak taşıt ithal edebilmek için yurtdışında kişinin bir yıl içerisinde 185 günden uzun süre Türkiye dışında bulunması gereklidir. 

Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 6 aydır (180 gün). Emekliler için özel bir düzenleme yapılarak 1 yıl süre verilmektedir. Bu süreler, kişinin ve taşıtının kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir.  

Kişisel kullanıma mahsus aracın girişte sınır gümrüğündeki işlemleri için, taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar linkinden ulaşılabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.