Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Görev Bölgemizde İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yönelik Duyurular Iv / Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi , 02.02.2015

Görev Bölgemizde İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yönelik Duyurular IV / Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi


1. Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde ödenmesi zorunlu olan primlerden muaf tutulmaları için konsolosluklara müracaat ederek ikametgahlarını yurtdışına aldırmaları gerekmektedir.


2. Ayrıca, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın yurtdışı seçmen kütüğüne kaydolarak Türkiye’de yapılacak halkoylamaları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerde oy kullanabilmeleri için aynı şekilde konsolosluklara müracaat ederek adres beyanında bulunmaları önem taşımaktadır. 


Saygıyla duyurulur.