Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuz Görev Bölgemize Yapacakları Seyahatlere İlişkin Duyuru Ii , 19.01.2015

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na yapacakları 30 güne kadarki çalışma amacı taşımayan seyahatlerinde vizeden muaf oldukları malumdur. 


Transit seyahatleri de kapsayan vize muafiyeti 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde geçerlidir. Bu çerçevede, Rusya’ya girişlerinden itibaren vatandaşlarımızın bir defada 30 günü aşmayacak şekilde ve giriş-çıkış yapmak suretiyle 180 gün içinde azami toplam 90 gün Rusya’da kalabileceklerdir. Örneğin, 17 Ocak 2015 tarihinde Rusya’ya gelen bir vatandaşımız bu tarihten itibaren 180 gün içinde vize muafiyetinden yararlanarak 30 günden az seyahatleri için Rusya’ya birden fazla kere gelebilecek, ancak toplam süre 90 günden fazla olamayacaktır.

Vatandaşlarımızın RF’na gelmelerinin ardından 7 gün içinde ilgili RF makamlarında kayıt (registratsia) yaptırmaları gerekmektedir. 7 günden kısa süreli seyahatlerde kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Otelde kalacak olan vatandaşlarımız için bu işlem otel yönetimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, şahısların, arkadaşlarının veya akrabalarının yanında ikamet edecek vatandaşlarımız adına kayıtların evsahipleri tarafından yaptırılması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.