Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kazan Ticaret Ataşeliği Sekreter Kadrosuna Eleman Alımı , 23.09.2014

Kazan Ticaret Ataşeliği sekreter kadrosuna eleman alımı yapacaktır. 

Bu amaçla 10.10.2014 tarihinde Başkonsolosluğumuzda bir mülakat gerçekleştirilecektir. Mülakatın başlangıç saati 11:00’dir.

Mülakata katılmak isteyen adayların, kimlik belgesi, özgeçmişleri ve en son mezun oldukları okula ait diploma örneği ile birlikte 09 Ekim 2014  tarihine kadar Ataşeliğimize başvurmaları ya da kazan@ekonomi.gov.tr e-posta adresine önceden iletmeleri gerekmektedir.

İstihdam edilecek elemanda aranan şartlar aşağıdadır:

1) En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

3) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

5) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

6) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

7) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yerine getirmiş olmak veya tecilli bulunmak.

8)  Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

İş Tanımı: Ataşenin telefon veya diğer araçlarla dâhili ve harici irtibatını sağlar, randevularını düzenler, yazılarını hazırlar ve bilgisayara geçirir, ziyaret ya da iş görüşmesi yapmak üzere gelenlere yardımcı olur ve Müşavirce verilecek diğer görevleri yapar.

Ücret ve iş tanımına ilişkin ayrıntılar ve ilave sorular, ilgili tarafından mülakatta Ticaret Ataşeliğimize  sorulabilir.