Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Rf Vatandaşlarının Türkiye'de Vizesiz Kalış Süreleri İle İlgili Duyuru , 20.05.2013

Umuma mahsus pasaport hamili Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış sürelerinin 60 güne çıkarılması Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nca uygun bulunmuştur.


Sözkonusu 60 günlük vize muafiyet süresi, önceki yıllardan farklı olarak tek taraflı ve kalıcı olarak sağlanmıştır.

Saygıyla duyurulur.