Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Rusya Federasyonu Ceza Kanununda Yapılan Değişiklik , 24.01.2013

Basında yer alan bilgilere göre Rusya Ceza Kanunu’nda yasadışı göçün önüne geçmeyi amaçlayan değişiklikle suç isleyen yabancılar için işledikleri suçlara göre ağırlaştırılmış cezalar getirilmiştir. 1 Ocak 2013’ten itibaren yürürlüğe giren uygulamalara göre; vize ihlali yapan kişilerin (30 günlük süreyi aşan) Rusya’ya girişlerinin 3 yıllığına yasaklanacağı, ayrıca yasal olmayan şekilde RF’de çalışan yabancılara verilen para cezasının 200.000 Ruble’den 300.000 Rubleye (yaklaşık 10.000 Dolar) çıkarıldığı, bu suçu işleyenlerin 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılabilecekleri, kaçak isçi çalıştırmak amacıyla organize olmuş şebeke üyeleri için de 5 yıldan 7 yıla çıkan hapis cezalarının öngörüldüğü, ayrıca yabancıların sağlık sigortası yaptırmalarının zorunlu kılındığı öğrenilmiştir.

Rusya’da çalışmayı öngören vatandaşlarımıza Rusya’ya gelmeden önce mutlaka çalışma izni almaları gerektiğini bu vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz.

Saygıyla duyurulur.