Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hakkında Not , 18.12.2012

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmayan Rusya gibi ülkelerde hizmet süresi bulunan vatandaşlarımızın, çalıştıkları firmalardan hizmet sürelerini gösterir bir bonservis ya da çalışma belgesi alarak, sözkonusu belgeler ve pasaportlarıyla birlikte yaşadıkları şehirdeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. SGK İl Müdürlüğü’nde vatandaşlarımızın elinde bulunan belgeler ve pasaportlarındaki bilgiler karşılaştırılacak, bilgilerin birbirini tutması halinde, hizmet belgesine gerek olmadan doğrudan borçlanma işlemi yapılabilecektir. 

SGK İl Müdürlüğünce mutlaka hizmet belgesi istenmesi ve bundan dolayı Başkonsolosluğumuzdan hizmet belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi durumunda ise, aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen veya çalışılan firma aracılığıyla ya da postayla müracaat edilmesi halinde hizmet belgesi düzenlenebilmektedir.

Rusya’da çalışılan döneme ait belgeleri kayıp olan vatandaşlarımızın Federal Göçmen Dairesi’ne müracaat ederek çalıştıkları döneme ilişkin belge almaları halinde, pasaportlarındaki bilgiler karşılaştırılarak hizmet belgesi düzenlenebilecektir. 

Aşağıda belirtilen belgeleri temin etme zorunluluğu başvuru sahibi vatandaşımıza aittir.
 
Saygılarımızla.
 
HİZMET BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1. Hizmet belgesi talebinde bulunan vatandaşımız adına Rusya makamlarından alınmış olan çalışma izin belgesinin aslı veya fotokopisi,
2. Rusya'da çalışılan tarihlere ait çalışma vizesi ve oturma izin belgelerinin fotokopisi,
3. Çalışılan firma tarafından, firma antetli kağıdına düzenlenecek hizmet belgesi talebinde bulunan vatandaşımızın işe başlama ve ayrılma tarihlerini gösterir imzalı ve mühürlü resmi yazı (çalışma belgesi),
4. Çalışılan süre boyunca kullanılan pasaportun ya da pasaportların asılları veya giriş-çıkış sayfaları dahil olmak üzere bütün sayfalarının fotokopisi,
5. 20 ABD Doları tutarında işlem harç bedeli.(492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 79. maddesine istinaden hesaplanan Konsolosluk Harçları 5/III/5a tarifesine göre idari hususlara ait beyanname, ilmuhaber ,tutanaklar ve şerhler için 2012 yılında 20 ABD Doları işlem ücreti alınmaktadır.)
6. 7 ABD Doları tutarında posta ücreti.  

Başkonsolosluğumuz adres ve irtibat telefonları
Ulitsa Maksima Gorkogo 23/27, P.K. 141 (420015) Kazan, Tataristan, Rusya Federasyonu
Tel : 00-7 843 299 53 10, 00-7 843 299 53 11