Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin Açılması , 01.10.2012

Kazan (Volga) Federal Üniversitesi Şarkiyat ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü bünyesinde “Türkiye Araştırmaları Merkezi” kurulmuştur.

 

Sözkonusu merkezin kuruluşuna dair anlaşma Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan ve KFÜ Şarkiyat ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Linar Latipov tarafından 28 Eylül 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Saygıyla duyurulur.