Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kırgızistan’a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarına Duyuru , 24.04.2012


Değerli vatandaşlarımız;

 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma” 26 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da imzalanmış, 10 Şubat 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Sözkonusu Anlaşma uyarınca, turistik, iş veya resmi amaçlarla Kırgızistan’a seyahat eden Türk vatandaşları, Kırgızistan’a vardıkları günden itibaren beş (5) iş günü içinde pasaportları ile birlikte “Devlet Kayıt Hizmeti Bakanlığı”nda kayıt yaptırdıktan sonra “vizesiz” ve “süresiz” olarak Kırgızistan’da kalabileceklerdir. Bu uygulama, hangi tip olursa olsun Türk pasaportu taşıyan herkes için geçerlidir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.