Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'de Yüksek Öğrenim Görmek İsteyen Rusya Federasyonu Vatandaşlarına Duyuru - Türkiye Bursları , 11.04.2012


Türkiye Burslarına İlişkin Duyuru

 

Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen Rusya Federasyonu vatandaşı öğrencilere duyurulur.

 

2012 yılına kadar Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler, TCS adıyla bilinen sınavla veya yabancı hükümetler tarafından seçilerek Türkiye’ye gitmekteydiler. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen burslar 11 Ocak 2012 tarihinden itibaren "Türkiye Bursları" adı altında yeniden yapılandırılmış olup yeni sistem, birçok yeni düzenlemeyi ve başvurularda kolaylıkları beraberinde getirmiştir.

 

2012-2013 eğitim-öğretim yılına ilişkin başvurular aşağıdaki esaslara dayanılarak yapılacaktır:

Başvuru: Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. İstenen belgeler, adaylar tarafından taranmak suretiyle sisteme yüklenecektir. Adaylar, üniversite ve bölüm tercihlerini de internet üzerinden yapacakları başvuruda belirteceklerdir. Başvuru süreci ve takvim, Nisan ayında ilan edilecektir.

 

Türkiye’de yükseköğrenim görecek öğrencilerin seçimi iki aşamada yapılacaktır. İlk aşamada, başvuru belgeleri birinci maddede belirtildiği şekilde sisteme yüklenen adaylar arasında akademik yeterliliğe sahip olduğu düşünülenler mülakata çağrılacaklardır. Mülakata ilişkin ayrıntılı bilgi daha sonra ilan edilecektir.
 

Mülakat aşamasında dikkat edilecek hususlar şunlardır: Adayın akademik geçmişinin tercih ettiği bölüme uygunluğu, ülkesine ve Türkiye’ye dair vizyonu ve kariyer planlaması.

 

Adayların başvuru ve mülakat aşamalarında aldıkları puanlara göre başarı sıralaması yapılacaktır. Bu başarı sıralamasına göre adaylar başvurdukları üniversite ve bölümlere yerleştirileceklerdir. Türkiye’de yükseköğrenim görmeye hak kazanan adaylar Ağustos ayı içinde duyurulacaktır.

 

Geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yıl kontenjanla ilgili bir kısıtlama sözkonusu değildir. Akademik yeterliliğe sahip olduğu kanaatine varılan ve Türkiye’de eğitim görmek istedikleri üniversite ve bölüm tercihlerini akademik ve kişisel becerilerine uygun olarak yapan adaylar, üniversitelerin akademik kapasiteleri göz önünde bulundurularak burslandırılacaklardır. Ayrıca makul sayıda yedek aday belirlenecek, asil liste içinde Türkiye’de eğitim görmekten vazgeçen öğrencilerin yerine yedek adaylar listedeki başarı sıralamalarına göre yerleştirileceklerdir.

 

Öğrenciler Türkiye'nin seçkin vakıf üniversitelerini de tercih edebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce eğitim alabilecekleri bölümlerin sayısı da artırılmıştır.

 

Bu yıl uygulamaya konulan Türkiye Burslarının başvuru şartları, istenen belgeler ve seçimin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiler Nisan ayı içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Türkiye Burslarının duyurusu ve başvuru süreci için Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın internet sitesinin (www.ytb.gov.tr) yanısıra aşağıda bilgileri verilen sosyal medya platformlarında Başkonsolosluğumuz açıklamalarının takip edilmesi yararlı olacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

TC Kazan Başkonsolosluğu

 

İnternet : www.kazan.bk.mfa.gov.tr

e-posta : consulate.kazan@mfa.gov.tr

Facebook : www.facebook.com/T.C.Kazan.Baskonsoloslugu

Twitter : www.twitter.com/TCKazanBK