Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

“yatırım 2012 – Kazan: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Waipa” Adlı Yatırım Forumu Hakkında Duyuru , 29.02.2012

Değerli İşadamlarımız,

 

RF Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme Ajansı ile Dünya Yatırım Geliştirme Ajansları Birliği (WAIPA) tarafından 1 Mart 2012 Perşembe günü Grand Kazan Otel'de “Yatırım 2012 – Kazan: Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve WAIPA” adlı yatırım forumu düzenlenecektir. Forum için kayıtlar saat 08:00'de başlayacaktır.

 

Sözkonusu forumda, bölgelerin yatırım cazibesinin artırılması, doğrudan yabancı yatırımların çekilmesi için gerekli koşulların oluşturulması, doğrudan yabancı yatırımların çekilmesine yönelik rekabet ortamı ve bu konuda başarılı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin tecrübeleri ele alınacaktır.

 

Foruma, Rusya’nın ve Tataristan’ın konuyla ilgili devlet kurumlarının ve yabancı şirketlerin temsilcilerinin katılacağı RF Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme Ajansı’ndan öğrenilmiştir.

Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde yerleşik olan ve sözkonusu foruma katılmak isteyebilecek işadamlarımıza saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar :

- Kazaninvest forumu