Yeminli Tercümanlık Duyurusu

Kazan Başkonsolosluğu 13.11.2015

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96. maddesindeki esaslar doğrultusunda, Dış Temsilciliklerimizde tercümana başvurulmasını gerektiren durumlarda (bir konsolosluk işlemi sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili olarak) görevlendirilecek tercümanları belirleme yetkisi Dış Temsilciliklerimize aittir.

İlgili yönetmelik, Noterin (Konsolosun), çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla veya hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde tespitini öngörmektedir.

Bu bağlamda, bir konsolosluk işlemi sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili olarak görev bölgemizde çevirmene başvurulmasını gerektirecek durumlarda tercüme işlemlerini yapabilecek kişilere yeminli tercümanlık yetkisi verilmesi üzerine bir çalışma yürütülmektedir.

Bu itibarla, yeminli tercümanlık yetkisi için müracaat edecek kişilerin, dilekçe, diploma, sertifika vb. belgeleriyle birlikte 4 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00'ya kadar şahsen veya e-posta (consulate.kazan@mfa.gov.tr) yoluyla Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. Bundan böyle, daha önce verilen yeminli tercümanlık yetkileri iptal edilerek, yetki veren konsolos değişikliğinde yemin işlemi yenileneceğinden, yeminli tercüman listesinde yer alan kişilerin de yeniden başvuru yapması gerekecektir.

Noterlik Kanunu’nun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince yeminli tercümana verilecek yemin tutanağı, başka bir noterlikte, başka bir mercide veya başka bir Dış Temsilciliğimizde kullanılabilecek “yeminli tercümanlık belgesi” niteliğinde değildir.

Saygıyla duyurulur.

Ahmet Sadık Doğan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

Başvuru kabul: 09:00-12:30, 14:00-16:00 - Vize başvuru kabul: 09.00-12.00, Telefonla danışma: Hafta içi 14:00-18:00 (Resmi tatiller hariç)
30.12.2018 8.1.2019 Yeni Yıl ve Ortodoks Noeli Tatili
23.2.2019 23.2.2019 Anavatanın Savunucuları Günü
8.3.2019 10.3.2019 Dünya Kadınlar Günü
1.5.2019 5.5.2019 Bahar ve Emek Bayramı
9.5.2019 12.5.2019 Zafer Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı'nın İlk Günü
12.6.2019 12.6.2019 Rusya Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı'nın İlk Günü
30.8.2019 30.8.2019 Tataristan Cumhuriyet Bayramı ve Kazan Şehir Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2019 4.11.2019 Ulusal Birlik Günü
6.11.2019 6.11.2019 Tataristan Cumhuriyeti Anayasa Bayramı