Rusya Federasyonu’na Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyuru

Kazan Başkonsolosluğu 11.12.2013

Son dönemde bazı vatandaşlarımızın, Rusya’da Federasyonu’nda vizesiz kalınabilecek süreyi geçirmeleri nedeniyle mahkemeye çıkarılma, para cezasına çarptırılma, sınırdışı edilme ve haklarında ülkeye giriş yasağı konulmasına varan yaptırımlara maruz kaldıkları görülmektedir. Rusya Federasyonu mevzuatına göre, ikamet süresini geçiren yabancıların Rusya’dan ayrılabilmeleri için çıkış vizesi alınması gerekmekte, çıkış vizesinin alınması 15-30 gün kadar sürebilmekte, bu süre zarfında Türkiye’ye dönemeyen vatandaşlarımız maddi-manevi güçlükler yaşamaktadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 16 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’nın 1’inci ve 7’nci maddeleri aşağıdaki gibidir:

“ Madde 1

Her bir Taraf Devletin, İşbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturan, ekte kayıtlı geçerli belgeler[*]hamili vatandaşları, Anlaşmanın 5-7**maddelerdeki hükümler saklı kalmak üzere ve giriş tarihinden itibaren, diğer Taraf Devletin ülkesindeki kalış süresiz kesintisiz olarak otuz (30) günü aşmamak kaydıyla, vizesiz olarak diğer taraf devletin ülkesine girer, çıkar, ülkesinden transit geçer ve diğer Tarafın ülkesinde geçici olarak kalırlar. Ancak, her bir Taraf Devletin vatandaşlarının diğer Taraf Devletin ülkesindeki toplam kalış süresi yüz seksen (180) gün zarfında doksan günü (90) aşmaz.

Madde 7

Kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak ve eğitim kurumlarında öğrenime devam etmek veya diğer sebeplerle otuz (30) günden daha uzun süreli ikamet gerektiren durumlar dahil, işbu Anlaşmada öngörülmeyen hallerde, her bir Taraf Devleti topraklarına, bu ülke mevzuatına uygun olarak tanzim edilen geçerli belgeler ve vizeyle girerler.”

Son dönemde, bazı kişilerin ve şirketlerin Rusya Federasyonu’nda çalışmak isteyen vatandaşlarımıza vizesiz olarak Rusya’ya giriş yapıldıktan sonra çalışma izni alınabileceğini ve bu hususta kendilerine yardımcı olacaklarını söyledikleri yönünde bilgiler alınmaktadır. Bu kişilere itibar ederek Rusya’ya gelen vatandaşlarımız ise 30 günlük vizesiz ikamet süresini geçirmeleri ve aracı kişilerin de kendilerini yüzüstü bırakmaları nedeniyle güç duruma düşmekte, çıkış vizesi ve dönüş bileti temin etmekte zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Bu itibarla, çalışmak, öğrenim görmek veya diğer sebeplerle 30 günden daha uzun süre ikamet etmek amacıyla Rusya’ya seyahat gerçekleştirecek vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamak içinmutlaka Rusya Federasyonu temsilciliklerinden vize almalarıgerektiğinin hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Saygıyla duyurulur.

Ahmet Sadık Doğan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

Başvuru kabul: 09:00-12:30, 14:00-16:00 - Vize başvuru kabul: 09.00-12.00, Telefonla danışma: Hafta içi 14:00-18:00 (Resmi tatiller hariç)
30.12.2018 8.1.2019 Yeni Yıl ve Ortodoks Noeli Tatili
23.2.2019 23.2.2019 Anavatanın Savunucuları Günü
8.3.2019 10.3.2019 Dünya Kadınlar Günü
1.5.2019 5.5.2019 Bahar ve Emek Bayramı
9.5.2019 12.5.2019 Zafer Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı'nın İlk Günü
12.6.2019 12.6.2019 Rusya Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı'nın İlk Günü
30.8.2019 30.8.2019 Tataristan Cumhuriyet Bayramı ve Kazan Şehir Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2019 4.11.2019 Ulusal Birlik Günü
6.11.2019 6.11.2019 Tataristan Cumhuriyeti Anayasa Bayramı