Yeni Zelanda Ile Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi

Kazan Başkonsolosluğu 11.08.2011

1. Ankara’da 22 Nisan 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni
Zelanda Hükümeti Arasında Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma”nın onay işlemleri
karşılıklı olarak tamamlanmış olup, anılan Anlaşma 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir. 
 
2. Sözkonusu Anlaşma, üniversite (Yeni Zelanda için en az 3 yıllık, Türkiye için ise en az 4
yıllık örgün eğitim kurumu olarak tanımlanmıştır) mezunu olan 18 - 30 yaş arasındaki iki ülke
vatandaşı gençlerin (yılda her bir ülkeden azami 100'er genç olmak üzere) "Çalışma ve Tatil
Vizesi" hamili olmaları durumunda çalışma izni almaksızın bir diğerinin ülkesinde 12 ay
süreyle tatil amaçlı bulunabilmelerine, bir işverenin yanında 3 aydan fazla olmamak kaydıyla
çalışabilmelerine ve 3 aya kadar eğitim ya da staj görebilmelerine imkân sağlamaktadır.  
 
Anlaşmanın uygulama esaslarına göre, "Çalışma ve Tatil Vizesi" için dış temsilciliklerimize
veya Yeni Zelanda’nın dış temsilciliklerine başvuracak iki ülke vatandaşı gençlerin,
beraberlerinde bakmakla mükellef oldukları kimse bulunmamak kaydıyla, geçerli pasaport,
kalacağı ülkeden ayrılış bileti veya bu bileti almaya yetecek mali kaynak sahibi olduğuna
ilişkin belgeleri, diğer ülkede kalacağı süre içerisinde geçimini sağlamaya yetecek mali
kaynak sahibi olduğuna dair belgeleri, diğer ülkede kalacağı süreyi kapsayacak sağlık
sigortası belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
Ayrıca, anılan şahıslar “Çalışma ve Tatil Vizesi” harcını ödemenin yanısıra, kalacağı ülke
makamları tarafından talep edilen tüm sağlık koşullarını karşılamakla mükelleftirler.
 
Saygıyla duyurulur.

Ahmet Sadık Doğan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

Başvuru kabul: 09:00-12:30, 14:00-16:00 - Vize başvuru kabul: 09.00-12.00, Telefonla danışma: Hafta içi 14:00-18:00 (Resmi tatiller hariç)
30.12.2018 8.1.2019 Yeni Yıl ve Ortodoks Noeli Tatili
23.2.2019 23.2.2019 Anavatanın Savunucuları Günü
8.3.2019 10.3.2019 Dünya Kadınlar Günü
1.5.2019 5.5.2019 Bahar ve Emek Bayramı
9.5.2019 12.5.2019 Zafer Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı'nın İlk Günü
12.6.2019 12.6.2019 Rusya Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı'nın İlk Günü
30.8.2019 30.8.2019 Tataristan Cumhuriyet Bayramı ve Kazan Şehir Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2019 4.11.2019 Ulusal Birlik Günü
6.11.2019 6.11.2019 Tataristan Cumhuriyeti Anayasa Bayramı