Rusya Federasyonu'na Seyahat Edecek Vatandaşlarımızın Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kazan Başkonsolosluğu 01.01.2011

RUSYA FEDERASYONU’NA SEYAHAT EDECEK VATANDAŞLARIMIZIN MUTLAKA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

Rusya Federasyonu Vizeleri

Rusya Federasyonu vize rejimi uyarınca hususi, hizmet ve umumi pasaport hamili Türk vatandaşlarının ülkeye girişi için vize istenmektedir.

Rusya Federasyonu’na seyahat etmek amacıyla vize başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza “turizm” ve “özel amaçlı” vizeler, anılan ülkenin Ankara, İstanbul, Antalya ve Trabzon’daki temsilciliklerinden, gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması halinde, kısa sürede verilmektedir.

Rusya Federasyonu’na turizm amacıyla gidecek vatandaşlarımızın bir seyahat acentesi aracılığıyla, bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerinden birine vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvurularda otel rezervasyonu, gidiş-dönüş seyahat biletleri, sağlık sigortası gibi belgeler aranmaktadır.

İş görüşmesi amacıyla gidecek vatandaşlarımız için de “özel amaçlı” vize, gerekli belgeler eksiksiz olarak sunulduğunda kısa sürede verilmektedir. Özel amaçlı vize başvurularını seyahat acentesi aracılığıyla da yapmak mümkündür. Keza sağlık, yakın akraba hastalığı veya ölüm gibi nedenlerle olan başvurularda da “özel amaçlı” vize kısa sürede verilmektedir.

Yukarıda sayılan kategoriler dışında yapılacak akraba ve arkadaş ziyareti, çalışma, öğrenim, çok giriş, uzun süreli ikamet gibi özel amaçlı vize başvurularında, diğer gerekli belgelere ilave olarak, Rusya Federasyonu Federal Göç Servisi’nden temin edilecek davetiye de gerekmektedir. Bu davetiye ve diğer gerekli belgelerle birlikte Rusya Federasyonu’nun ülkemizdeki temsilciliklerinden birine başvurulduğu takdirde kısa sürede vize alınabilmektedir.

Rusya Federasyonu’nda çalışabilmek için “çalışma amaçlı” vize alarak Rusya’ya gitmek gerekmektedir. Bu tür vize dışındaki vizeleri (turizm, ziyaret, iş görüşmesi, öğrenim vs.) alarak Rusya’ya giden kişilerin çalışmaları kesinlikle yasaktır. Bu gibi kişilerin çalışırken yakalanmaları halinde sınır dışı edilme, Rusya’ya giriş yasağı konması ve para cezası uygulanması gibi ağır yaptırımlar onları beklemektedir. “Teknik amaçlı” vize ise, vize sahibinin kendisini Rusya’ya davet eden şirkete yalnızca teknik danışmanlık hizmeti vermesine imkan tanımaktadır. Dolayısıyla teknik vize sahibi bir kişinin fiilen arazide veya şantiyede çalışırken yakalanması halinde, yukarıda sayılan yaptırımlara maruz kalması kuvvetle muhtemeldir.

Çalışma vizesinin, işveren kişi veya şirket tarafından Rusya Federasyonu Federal Göç Servisi’nde hazırlatılan davetiye ve diğer gerekli belgelerle birlikte mutlaka Türkiye’deki bir Rus Konsolosluğu’ndan alınması gerekmektedir. Rusya’ya başka bir tür vizeyle geldikten sonra, bu vizenin çalışma vizesine dönüştürülmesi mümkün değildir.

Bazı şirketler, çalışma vizesi alınmasında karşılaştıkları güçlükleri aşmak için turizm amaçlı, teknik amaçlı veya başka özel amaçlı vizeleri alarak işçilerini Rusya’ya getirmeye çalışmaktadırlar. Bu tür vizelerle Rusya’da çalışırken yakalanan vatandaşlarımız sıkıntılarla karşılaşmakta ve bu kişiler sınırdışı edilerek Rusya’ya giriş yasağı konmaktadır. İşçi vatandaşlarımızın Rusya’da sıkıntı yaşamaması için aldıkları vizenin çalışma vizesi olduğuna özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Rusya Federasyonu’na giriş

Rusya Federasyonu’na girişte sıkıntılarla karşılaşmamak için kesinlikle Rusya’ya gidiş amacına göre vize alınması gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, çalışma amaçlı olarak veya arkadaş ziyareti için Rusya’ya gidecek kişilerin turistik amaçlı vize almaları halinde, seyahat amacıyla vize türü uyuşmadığı için Rus sınır polisince yapılacak mülakat sonrasında Rusya Federasyonu sınır kapılarından geri gönderilmeleri yüksek ihtimaldir.

Rusya Federasyonu’na giriş yapan şahısların pasaportlarının yırtık veya yıpranmış olmaması büyük önem taşımaktadır. Pasaportta kuşku uyandıracak yıpranma, yırtıklık, sayfa eksikliği, pasaporttaki fotoğrafın kişinin mevcut görünümüne benzememesi ve düzeltme gibi haller Rusya Federasyonu sınır polislerince kişinin Rusya’ya kabul edilmemesine gerekçe olarak görülmektedir.

Rus sınır polisleri geçerli ve amaca uygun vize olsa dahi giriş yapacak kişilerden; otel rezervasyon ve kabul belgesi (voucher), dönüş uçak bileti, yabancı turisti kabul edecek onay belgesi, arkadaş ziyareti gibi gereken hallerde davetiye örneği, iş veya çalışma sözleşmesi, çalışma izni gibi vize alınırken Konsolosluğa verilen belgeleri göstermelerini talep edebilmektedirler. Vatandaşlarımızın Rusya’ya girişleri sırasında sözkonusu belgeleri beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Rusya Federasyonu’na havayoluyla gelerek yukarıda özetlenen ve benzeri nedenlerle ülkeye girişlerine izin verilmeyen vatandaşlarımız, kendilerini Rusya’ya getiren havayolu şirketiyle Türkiye’ye geri gönderilmektedir. Rusya ile Türkiye arasında düzenli uçuşları bulunmayan charter havayolu şirketleriyle Rusya’ya giden bu durumdaki vatandaşlarımızın bazıları, kendilerini Türkiye’ye geri götürmekle yükümlü olan havayolu şirketinin uçuşlarında yer olmaması veya seferlerinin seyrek olması gibi nedenlerle Türkiye’ye geri gönderilinceye kadar havaalanında olumsuz koşullarda bazen birkaç güne varabilen sürelerle bekletilmekte ve mağdur olmaktadırlar.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın Rusya Federasyonu’na seyahatlerinden önce ülkemizdeki Rus konsolosluklarından adıkları vizelerin türünün gerçek seyahat amaçlarına uygun olmasına özen göstermeleri; Rus vizelerinin üzerinde vize türüne dair bilgi sadece Kiril alfabesiyle Rusça olarak belirtildiğinden, kendilerine verilen vize türü konusunda vizeyi veren makamdan veya Rusça bilen bir kişiden teyiden bilgi talep etmeleri; vize başvuru formlarında Rusya’ya giriş yapacaklarını beyan ettikleri sınır kapısından Rusya’ya girmeleri; seyahatleri sırasında yanlarında kendilerini idame ettirebilecek kadar nakit para ve/veya kredi kartı taşımaları; Rusya’da otelde kalmak istemeleri halinde otel rezervasyonlarına ilişkin “voucher”ların geçerli olduğunu gelmeden önce teyid etmeleri; pasaportlarının geçerlilik süresinin 6 aydan az olmamasına dikkat etmeleri; eskimiş ve yıpranmış pasaportlarını RF’ye seyahat etmeden önce muhakkak değiştirmeleri; eski pasaportlarına yapıştırılmış mevcut Rus vizesi tarih itibariyle hala geçerli gibi görünse bile, pasaportun değiştirilmesi halinde herhangi bir geçerlilik taşımayacağından, seyahat amaçlarına uygun yeni bir Rus vizesini yeni pasaportları için almaları; Rusya’daki havaalanlarında pasaport kontrolü sırasında sıkıntı yaşamalarının önlenmesi bakımından önem taşımaktadır.

Rusya Federasyonu’na girişte, değeri 3000 ABD Doları’nı aşan miktarda paranın, uçakta ve gümrük kapılarında dağıtılan gümrük bildirimi formunu doldurmak ve bu formu girişte gümrük görevlilerine mühürletmek suretiyle beyan edilmesi zorunludur. Değeri 10.000 ABD Doları’nı aşan miktarda para ise, sadece RF Merkez Bankası’nın izniyle ve nakit olmamak kaydıyla Rusya dışına çıkartılabilmektedir.

İkamet

Rusya Federasyonu topraklarında üç günden fazla kalacak olan kişiler, kesinlikle Rusya Federasyonu Federal Göç Servisi’ne başvurarak ikamet kaydı yaptırmak zorundadırlar. RF’ye turist olarak gelen vatandaşlarımız için de aynı uygulama geçerlidir. Otelde kalan vatandaşlarımız için bu işlem otel idaresi tarafından yaptırılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde cezalı ve Rusya Federasyonu’na girişi yasaklı duruma düşme tehlikesi bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu’nda üç günden fazla kalacak olan tüm yabancıların “Göçmen Kartı” taşımaları gerekmekte, buna uyulmaması halinde, sınırdışı edilmeye kadar varan idari yaptırımların uygulanması gündeme gelebilmektedir. Sözkonusu kartlar, uçaklarda, trenlerde ve sınır kapılarında ücretsiz olarak verilmektedir. Kart, aynı bilgileri içeren iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm de doldurulduktan sonra kartın ilk bölümü sınır polisine bırakılmakta, ikinci bölümü ise damgalanarak, pasaportla birlikte muhafaza edilmek üzere pasaport sahibine iade edilmektedir. Sözkonusu kartın Rusya’da bulunulan süre içinde muhafaza edilmesi ve ülkeden çıkışta sınır polisine iade edilmesi gerekmektedir. Yabancı vatandaşların iç hat seyahatlerinde de bu kart üzerine resmi makamlarca kayıt düşülmesi; kartta ilave meşruhat için yer kalmaması veya kartın kaybedilmesi halinde pasaporta ikamet kaydının yapıldığı yer idaresinin Pasaport ve Vize Dairesi’ne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Vize İhlali (Vize süresinin geçirilmesi, seyahat amacına uygun olmayan vizeyle Rusya’ya girilmesi)

Vize sürelerini geçiren (örneğin 3 ay geçerli vizeyle 3 aydan daha fazla süre Rusya’da kalan) veya Rusya’ya girdikten sonra geliş amacına uygun olmayan vizeyle Rusya’ya girdiği Rus yetkililerce anlaşılan kişilerin Rusya’dan Türkiye’ye geri dönebilmeleri için mutlaka çıkış vizesi almaları gerekmektedir. Bu durumdaki kişilerin, Rus havalimanlarında para cezası ödeyerek Rusya’dan çıkmaları mümkün değildir. Para cezasının ödenmesi ve çıkış vizesi alınması işlemlerinin mesai günlerinde yapılması zorunludur. Bu durumlarda, yalnızca bu gibi kişileri Rusya Federasyonu’na davet etmiş olan kişi veya kuruluşlar, bu kişilerin vize sürelerini uzatmak veya çıkış vizesi başvurusunda bulunmak üzere Rusya Federasyonu Federal Göç Servisi’ne başvurabilmektedirler.

Vize süresinin uzatılmasının veya çıkış vizesi alınmasının mümkün olmaması halinde, vize ihlali yapan kişi gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmayı beklemekte, mesai saatleri içinde Federal Göç Servisi ofislerine para cezası ödenmesi gerekmekte ve mahkeme kararının ardından Rusya’dan sınırdışı edilerek hakkında ülkeye giriş yasağı konmaktadır.

Vatandaşlarımızın Rusya’yı ziyaretleri sırasında pasaportlarını kaybederek, Rusya’daki konsolosluklarımızdan yeni pasaport almaları veya Türkiye’ye dönüş için seyahat belgesi almaları halinde de, Rusya’dan çıkış yapabilmeleri için mutlaka Federal Göç Servisi’nden “çıkış vizesi” almaları gerekmektedir.

Çıkış vizesi alınması işlemleri, hafta sonu, uzun süreli tatiller gibi nedenlerle 3 ila 10 gün arasında sürebilmektedir.

Vatandaşlarımız, Rusya Federasyonu’na giriş-çıkışlarında veya ülkede kaldıkları sürede karşılaşacakları zorluklara ilişkin olarak Rusya Federasyonu’ndaki Türk temsilcilikleriyle irtibata geçmelidirler. Vatandaşlarımızın Moskova Büyükelçiliğimiz, St. Petersburg Başkonsolosluğumuz, Kazan Başkonsolosluğumuz ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzun adres ve telefon bilgilerini seyahatleri sırasında beraberlerinde bulundurmaları önem taşımaktadır. Bu temsilciliklerimizin irtibat bilgilerinin “www.mfa.gov.tr” internet adresinden temin edilmesi mümkündür.

Saygı ile duyurulur.

.

Ahmet Sadık Doğan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

Başvuru kabul: 09:00-12:30, 14:00-16:00 - Vize başvuru kabul: 09.00-12.00, Telefonla danışma: Hafta içi 14:00-18:00 (Resmi tatiller hariç)
30.12.2018 8.1.2019 Yeni Yıl ve Ortodoks Noeli Tatili
23.2.2019 23.2.2019 Anavatanın Savunucuları Günü
8.3.2019 10.3.2019 Dünya Kadınlar Günü
1.5.2019 5.5.2019 Bahar ve Emek Bayramı
9.5.2019 12.5.2019 Zafer Bayramı
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı'nın İlk Günü
12.6.2019 12.6.2019 Rusya Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı'nın İlk Günü
30.8.2019 30.8.2019 Tataristan Cumhuriyet Bayramı ve Kazan Şehir Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2019 4.11.2019 Ulusal Birlik Günü
6.11.2019 6.11.2019 Tataristan Cumhuriyeti Anayasa Bayramı