Türkiye Cumhuriyeti

Kazan Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Mesajı

Sitemizin değerli ziyaretçileri, 
Kıymetli vatandaşlarımız,

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı olarak siyasi, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alandaki ilişkilerimiz hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir.  

Buna paralel olarak ülkemizin Rusya’nın federe birimleriyle de ilişkileri gelişmektedir. Bu bağlamda, Rusya’daki ilk Başkonsolosluğumuz her anlamda yakın ilişkiler içinde olduğumuz Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 2 Eylül 1996 tarihinde açılmıştır. Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde Tataristan’ın yanı sıra Başkurtistan Cumhuriyeti, Çuvaşistan Cumhuriyeti, Mordovya Cumhuriyeti, Mari-El Cumhuriyeti ve Samara Vilayeti de bulunmaktadır. Başkonsolosluğumuz, hem ülkemizin bu federe birimlerle her alandaki ilişkilerini geliştirmek, hem bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız ve faaliyet gösteren firmalarımıza kaliteli hizmet sunmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Sizlerin görüş, öneri ve dilekleri çalışmalarımızı daha verimli bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle bizlere ulaşarak görüşlerinizi aktarmanızdan memnuniyet duyacağız.  

Görev bölgemizde ülkemizin temsili ve ilişkilerimizin güçlenmesi açısından önemli rol oynayan Türk şirketlerine de elimizden gelen destek ve yardımı sağlamak üzere gereken çabayı göstereceğimizi bilmenizi isterim.

Ancak bizim yapabileceğimizden daha fazlasını buradaki vatandaşlarımız ve işadamlarımız aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı daha da güçlendirerek başarabileceklerdir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç duyabileceğiniz desteği elimizden geldiği ölçüde sağlamak bizleri memnun edecektir.

Bu vesileyle, kapımızın sizlere her zaman açık olduğunu belirtir, saygılarımı sunarım.

Turhan Dilmaç
T.C. Kazan Başkonsolosu